Semboller ve Anlamları


ResimSembolAçıklama

Üçgen

Üç eşit kenarı olan eşkenar üçgen, her biri aynı derecede önemli üç bileşeni temsil edebilir; örneğin Hristiyanlığın Kutsal Üçlüsünü veya geçmiş, şimdi ve geleceği.

Aynı zamanda sivri ucunun yukarı veyahut aşağı işaret etmesine bağlı olarak erillik ve ateşi veya dişilik ve suyu da sembolize edebilir. 


Yukarı Bakan ÜçgenEtkin eril sembolü işaret eder. Kenarların üstte birleşmesi, "baba-anne" duruşunun sanattaki temsilinde olduğu üzere dişi ve erkek güçlerinin birleşmesi anlamına gelir. 

Aşağı Bakan ÜçgenDişil kozmik enerjiyi temsil eder. 

TaçTaç ayrıcalık anlamına gelir. Sanatta mutlak hükümdarların veya yücelmenin sembolü olarak sosyal, dünyevi veya manevi en üst otoriteyi temsil eder. 

Defne Dallarından Çelenk

Defne dallarından çelenk ilk olarak Greko-Romen sanatında, Apollo daima yeşil kalan yapraklardan oluşan tacıyla resmedildiğinde görüldü.

Antik Roma'da askeri zaferle bağdaştırılsa da geleneksel bir simge olan "defne yapraklarıyla süslemek", kişinin onurlandırılmaya layık olduğunu gösterir. 


Sabah Yıldızı

Dört sivri uçlu yıldız, genellikle Apaçi sepetçiliğinin odak noktası olmuştur.

Güneybatı Amerika sembolizminde yıldızlar genel olarak doğaüstü güçleri temsil eder ve özellikle şafak vakti görünen en parlak yıldız olan sabah yıldızının bu yörenin yerli geleneğinde ayrı bir önemi vardır. 


Davut Yıldızı

Davut Yıldızı (ya da Süleyman Mührü), sivri uçları yukarı ve aşağı bakan birbirine eşit iki üçgenin kesişmesinden oluşan altı köşeli bir yıldızdır.

Koruyucu güçle donatılmış olduğuna inanılan bu Davut'un Kalkanı, Tanrı'nın kurtarış kalkanıyla özdeşleştirilir. 


Arap Kaligrafisi

Sayısız yazı tarzını birleştiren Arap kaligrafisinin İslam dünyasında saygın bir yeri vardır; çünkü Allah'ın kutsal kelamını İslam'ın kutsal kitabı Kuran'da yazıldığı gibi cisimleştirip iletir.

Güzel sanatların pek çok dalı, özellikle de çini, bu kaligrafinin akışkan formlarını sergiler. 


Yusufçuk

Yusufçuk karmaşık uçuş seyrinden dolayı güvenilmezlikle ilişkilendirilir.

Japon takımadalarına şeklen benzediği için Japonya'nın amblemi haline de gelmiştir. 


Kelebek

Kelebek kadınsı gösterişi ve kısa süreli saadeti çağrıştırdığı için Japonya'da çok da uğurlu bir sembol olarak kabul edilmez.

Beyaz kelebeğin ise ölümün ruhunu taşıdığına inanılır. Öte yandan iki kelebek mutlu bir evliliği simgeler. 


Çember

Çember genel olarak evreni sembolize eder.

İç içe geçmiş çemberler ise tipik olarak varoluşun çevresindeki kozmik dünyaları ve daha yüksek anlayış kademelerini temsil eder.


Tavşan

Çin zodyakına göre tavşan, dünyevi dalların dördüncüsünü temsil eder.

Uzun ömürlülüğü, duyarlılığı temsil eder ve yin sembolü olarak efsanevi görevi olan ayda ölümsüzlük iksiri hazırlarken betimlenir. 


YılanÇin zodyakına göre dünyevi dalların altıncı hayvanı olan yılan, Çin'de genel olarak korkutucu ve güvenilmez bulunmasına rağmen temsil ettiği sinsilik özelliğine açıkgözlülük gibi nispeten olumlu bir anlam da vehmetmektedir. 

At

Evcilleştirilmiş bir hayvan olan at, Çin zodyakına göre dünyevi dalların yedincisine denk gelir.

Kararlılık, sebatkarlık ve istekliliğe karşılık gelir. At yılı, hızla gelişen çok çeşitli olaylarla dolu geçebilir. 


Yin & Yang

Tai-Chi sembolünün siyah yarısını temsil eden "yin"dir. Pasif, negatif, dişil kozmik enerjidir ve karanlık, gece, ay, soğuk, nem ve Dünyayla özdeşleştirilir. Siyah nokta ise tohumu veya yinin yang içindeki varlığını (ve tam tersini de), yani bu ik gücün birbirine bağlı oluşunu temsil eder.

Sembolün kavisli beyaz yarısı olan yang ise aktif, pozitif, erildir, ışığa, gündüze, sıcaklığa, kuruluğa ve gökyüzüne karşılık gelir. bu iki enerjiyi içeren daire kozmosu, kozmik yumurtayı ve sonsuza dek devam eden hayat döngüsünü işaret eder. 


Kartal

Pençeleriyle şimşekleri kavrayan kartal, Grek-Romen Gök Tanrısı ve en büyük tanrı olan Zeus/Jüpiter'i temsil eder.

Öldürücü doğal silahlarıyla birlikte çok güçlü bir imge olmasının etkisiyle, Roma İmparatorluğu'nun da simgesi olmuştur. 


Melek / Melek Kanatları

Işığın, iyiliğin ve güzelliğin ruhani varlıkları olan melekler olağanüstü sakinlikte yüzlerle ve bir ışık halkası ya da haleyle taçlanmış şekilde betimlenir.

Tüylü kanatları onların göksel doğasını ve Tanrı tarafından haberci olarak görevlendirilmelerini sembolize eder. 


Zambak Çiçeği

Fransız kraliyet ailesiyle ve Fransız tahtında hak iddia eden İngiliz hükümdarlarının kullandığı semboldür.

Aynı zamanda Floransa şehrinin de simgesidir. 


GüneşAstorolojik bir gezegen olarak Grek/Romen Apollon/Apollo ile kişileştirilmiş olan güneş, burçlardan aslanı yönetip ona ateşli parlaklığıyla ve sıcaklığıyla nüfuz ederek yaratıcı, enerjik, bencil ve özgüvenli bir karakter yaratır. 

Ay

Birçok evresi olan ay, Grek/Romen tanrıçalar Artemis/Diana, Selene, Luna ve Hekate gibi bakire, ana tanrıçalarla ve üçlü tanrıçalarla özdeşleştirililr.

Bu gezegen yengeç burcunu yöneterek ona hassaslık ve anlayışlılık bahşeder. 


Koç (burç)

Yönetici gezegeni Mars, elementi ateştir.

Öncü dörtlüde ve eril kutupta olmasından dolayı güçlü, enerjik ve pozitif bir etkisi vardır.

Koçun glifi stilize edilmiş bir çift koç boynuzudur. 


Boğa (burç)

Boğayı sembolize eden glifte bir boğa başı ile boynuzları gözükür.

Yönetici gezegeni Venüs, elementi topraktır.

Bunların toplam etkisi durağan, gerçekçi ve istikrarlı insanlar yaratır. 


İkizler (burç)

Glifi birbirine kenetlenmiş iki kişidir.

Yönetici gezegeni Merkür, elementi havadır. Değişken dörtlüde ve eril kutuptadır.

Bu özellikler bir araya geldiğinde meraklı, yerinde duramayan, maharetli ve faal bir insan ortaya çıkar. 


Yengeç (burç)

Yönetici gezegeni Ay, elementi sudur.

Önü dörtlüde ve dişi kutupta yer alır.

Anneliği işaret eder. 


Aslan (burç)

Yönetici gezegeni Güneş, elementi ateştir.

Sabit dörtlüde ve eril kutuptadır.

Neşeli bir yapısı ve ateşli bir yanı olan canlı, enerjik ve buyurgan bir kişilik yaratır. 


Başak (burç)

Glifi kadın cinsellik organlarını temsil eder.

Merkür gezegeni tarafından yönetilir ve elementi topraktır. Değişken dörtlüde ve dişi kutuptadır.

Zeki ve gerçekçi karakterler yaratır. 


Terazi (burç)

Denge ve tartı burcudur.

Yönetici gezegeni Venüs, elementi havadır. Öncü dörtlüde ve eril kutupta yer alır.

Heyecanını kontrol edebilen, iddialı ve dışa dönük bir yaradılış meydana getirir. 


Akrep (burç)

Akrebin kuyruğundaki zehir glifinde de gözükmektedir.

Yönetici gezegeni Mars, elementi sudur, sabit dörtlüde ve dişi kutuptadır.

Akrep insanı rekabetçi, kararlı, girişken, temkinli ve gizemlidir. 


Yay (burç)

Yönetici gezegeni Satürn, elementi ateştir, değişken dörtlüde ve eril kutupta yer alır.

İnsanda yayılmacı, canlı, değişken ve enerjik etkiler uyandırır.

Glifi oktur. 


Oğlak (burç)

Glifi balık kuyruğu ve bir çift oğlak boynuzunu içerir.

Yönetici gezegeni Satürn, elementi topraktır, öncü dörtlüde ve dişi kutuptadır.

Oğlak burcu insanı ılımlı ama hırslı bir doğaya sahiptir. 


Kova (burç)

Glifini oluşturan dalgalı çizgilerden de anlaşılacağı üzere su taşıyıcısıdır.

Yönetici gezegeni Uranüs, elementi havadır, sabit dörtlüde ve eril kutuptadır.

Analitik düşünen, kararlı bir karakter oluşturur. 


Balık (burç)

Glifi birbirine bağlı iki balıktır.

Yönetici gezegeni Neptün, elementi sudur, değişken dörtlüde ve dişi kutupta yer alır.

İadealist nitelikler taşırlar. 


Tüm Yorumlar: 0
Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın
Bu Konu Hakkında Yorum Yapın

E-Posta adresiniz asla yayınlanmaz. İşaretli alanların doldurulması zorunludur.*